Gratuit

CRISSERV SRL

Descriere companie:

Societatea Comerciala Crisserv S.R.L are ca obiect principal de activitate executarea de lucrări de întreţinere, reparaţii si verificări tehnice periodice pentru poduri rulante şi instalaţii de ridicat, iar ca obiect secundar activitatea de tipărire şi legătorie.
Societatea a fost înființata în anul 1992, iar activitatea de întreţinere, reparaţii şi verificări tehnice periodice pentru poduri rulante şi instalaţii de ridicat se desfăşoară din anul 2004, când societatea a fost autorizată pentru astfel de lucrări.

Activitatea se desfăşoară atât la sediul societăţii, în atelierele proprii, cât şi la sediul beneficiarilor lucrărilor de întreţinere, reparaţii și verificări tehnice periodice pentru poduri rulante şi instalaţii de ridicat. Societatea este autorizată de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipienţilor si Instalaţiilor de Ridicat pentru aceste activităţi, astfel încât activitatea se desfășoară conform prevederilor Prescripţiilor tehnice ISCIR, în cazul de faţă PT-R1/2003 colecţia ISCIR.

Conform prevederilor prescripţiei tehnice invocate anterior, activitatea de întreținere, reparaţii și verificări tehnice periodice pentru poduri rulante şi instalaţii de ridicat este executată doar de către personal calificat, cu o vechime de minim doi ani în meserie, organizat în echipe conduse de personal tehnic de specialitate, respectiv ingineri și maiştrii

Activitatea de întreţinere, reparaţii și verificări tehnice periodice pentru poduri rulante şi instalaţii de ridicat se desfășoară doar pe baza contractelor care stabilesc operaţiile ce se execută şi periodicitatea lor.

Activitatea de tipărire şi legătorie se desfăşoară la sediul societăţii, în atelierele proprii, iar desfacerea produselor se face prin magazinul din sediul societăţii sau prin distribuţia prin mijloace proprii.

Fiindcă o societate comercială este o organizaţie cu scop declarat obţinerea profitului , activitatea societăţii fiind demarată şi apoi susţinută financiar prin aportul de capital al acţionarului unic al societăţii. Pe lângă obţinerea profitului SC CRISSERV SRL îşi propune şi alte obiective. Astfel ca obiectiv fundamental al societăţii este să realizeze produse şi servicii care să satisfacă necesităţile exprimate şi implicite ale clienţilor săi. Politica în domeniul calităţii are ca obiectiv principal realizarea de activităţi comerciale şi servicii competitive atât din punct de vedere calitativ cât şi al preţurilor, care să îndeplinească toate cerinţele, necesităţile şi aşteptările clienţilor societăţii prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea în funcţionare a unui sistem de management al calităţii, conform cerinţelor SR EN ISO 9001 : 2001 - Sisteme de Management al Calităţii- Cerinţe, iar ca obiectiv de politică de SSM reducerea posibilităţilor de expunere a personalului la factorii de risc prin aplicarea unui management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă, bazat pe reguli de bună practică de SSM.

Profesionalismul angajaţilor este reflectat în procentul mare de personal cu studii superioare de specialitate, în autorizările/ atestatele de specialitate deţinute de personalul organizaţiei
1- Operatori responsabili cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţilor autorizaţi ISCIR,
2- Autorizaţii ISCIR de întreţinere şi revizie tehnică pentru poduri rulante fixe şi macarale cu sarcina nominala Q≤ 100 tf,
3- Autorizaţii ISCIR de întreţinere şi revizie tehnică pentru stivuitoare autopropulsate cu sarcina maximă Q max≤ 20 tf,
4- Autorizaţii ISCIR de întreţinere şi revizie tehnică pentru mecanisme de ridicat cu Qmax≤ 250 tf,
5- Autorizaţii ISCIR de întreţinere şi revizie tehnică pentru elevatoare pentru vehicule cu sarcina maximă Qmax≤ 5 tf,
6- Autorizaţii ISCIR de întreţinere şi revizie tehnică pentru nacele şi platforme auto-ridicătoare, Autorizaţie ISCIR pentru supravegherea şi verificarea echipamentelor/ instalaţiilor ISCIR din dotarea sau folosinţa deţinătorilor/ utilizatorilor de instalaţii ISCIR) precum şi în instruirea (tehnologică şi pe probleme de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională) continua a întregului personal implicat în execuţia lucrărilor.

A fost dezvoltată activitatea de întreţinere, revizii tehnice periodice şi reparaţii. Infrastructura organizaţiei a fost mărită prin deschiderea unui punct de lucru mult mărit pentru activităţile tehnice -de producţie -transporturi şi reparaţii, incluzând birouri, ateliere, secţii de producţie, garaje şi alte anexe.

Din punct de vedere al dotării tehnice cu echipamente pentru procese, organizaţia dispune de utilaje, echipamente şi aparate moderne (utilaje de tipar de tehnicitate ridicată, echipamente de ridicat, autovehicule utilitare, atelier mecanic dotat complet, etc.) de tehnică de calcul modernă (calculatoare, imprimante, faxuri, copiatoare, reţele, etc.), de softuri specializate şi licenţiate, legătură la Internet, centrale pentru telefonie fixă şi mobilă.

PRODUSE FINITE TIPOGRAFIE

- Adeverința
- Act adițional
- Adeverința A5
- Adeverința elev
- Adeverința medicala A6
- Afiș policromie
- Ancheta sociala A4 FV
- Ancheta sociala pt ajutor încălzire
- Aviz de însoțire a mărfii A5 3EX
- Aviz de însoțire A4 auto-cop
- Aviz de însoțire A5 auto-copiativ
- Aviz însoțire a mărfii A5 offset
- Bilet de voie personalizat
- Bilet internare
- Bilet intrare
- Bilet trimitere
- Bon consum
- Bon consum auto-copiativ
- Bon consum ediție
- Bon predare
- Bon predare primire/F
- Bon resortare
- Borderou mandate
- Buletin analiza chim A5 tip V
- Buletin ecografie san
- Calendar triptic personalizat
- Cărți de vizita
- Cărți de vizita infoliate
- Carnet sănătate
- Catalog învățământ profesional ct
- Certificat prenupțial
- Chitanța A6 2EX pers. ins de la ...
- Chitanța A6 3EX
- Chitanța A6 3EX personalizata
- Chitanța A6 auto-cop
- Chitanța A62EX personalizata - CMR 3EX/4EX/5EX
- Condica medicamente
- Condica prez A3 1/2
- Condica prez. cadre didactice
- Condica prezenta A4 1/2 100
- Cub notițe albe
- Cutie arhivare 10cm Im. piele
- Cutie arhivare 5cm Im. piele
- Cutie arhivare 8cm Im. piele
- Cutie arhivare imit. piele
- Declarație de conformitate
- Diploma de excelenta
- Dispoziție de caserie
- Document cumulativ A4 oriz/vert
- Dosar medical
- Etichete autocolante inscrip
- Etichete pt. biblioraft
- Factura A4 2EX
- Factura A5 auto-cop
- Felicitare personalizate
- Fisa cons copii
- Fisa de aptitudini
- Fisa de aptitudini A5 2EX
- Fisa de calcul pt ajutor social
- Fisa de consum silnic A3
- Fisa de control
- Fisa magazie A5
- Fisa pontaj
- Fisa PSI
- Fisa pt. situații de urgenta
- Fisa SSM
- Foaie colectiva de prezenta
- Foaie de observație clinica gen
- Foaie de parcurs A5 școala de șoferi
- Foaie parcurs A5
- Foaie parcurs trans marfa
- Foaie parcurs trans marfa înseriata
- Foaie parcurs trans pers
- Foaie parcurs zilnica
- Foi produs înseriate
- Jurnal vânzări
- Legitimație
- Lista de alimente
- Lista de inventariere
- MAPA corespondenta IM. piele P
- Monetar RON A6
- Nota comanda A4
- Nota de recepție cu TVA
- Nota de recepție offset
- Nota intrare recepție A5
- Nota plecare in concediu
- Nota recep cu TVA auto-copiativa
- Ordin de deplasare A5
- Pliant
- Plic salar
- Proces verb de const auto-cop
- Proces verbal de const
- Raport de gestiune zilnic auto-copiativ
- Rețete simple
- Reg A4 imitație piele
- Reg casa auto-copiativ
- Reg. A4 spiralat
- Reg. înregistrări O.P.
- Reg. radiologie
- Reg. supraveghere instalații
- Reg-control preventiv CT
- Registru A4 100file CT
- Registru consultații
- Registru de casa ofsset
- Rezultat de Examen radiologic
- Scrisoare medicala A5
- Situația zilnica A5
- Tichet de parcare

Galerie imagini:
Sigla Companiei:
Vizualizari:
Date Fiscale:
N.Reg.Com.: J32/1234/1992
CUI: 2578656
Adresă: Str. Aurel Vlaicu 88 Medias
Categorie:
Articole despre această companie
Această companie încă nu are articole.

Recenziile/ review-urile joacă un rol important în modul în care utilizatorii isi aleg compania furnizoare astfel incat orice recenzie va fi publicata/ aprobata numai daca este pentru un furnizor care a achitat tariful de Companie Premium

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide