Gratuit

EDITURA URANUS SRL

Descriere companie:

Despre Editura URANUS:
— Înființată în luna aprilie 1990, conform D.L. 54/1990. Autorizația nr. 749/19.04.1990 eliberată de Primăria Municipiului București.
— Reorganizată în 1990 conform Legii 31/1990 ca societate cu răspundere limitată.
— Înregistrată la ORCB sub nr. J40/3343/1991, certificat de înregistrare A291857, cod înregistrare fiscală RO 376057.
— Aviz de funcționare 519/17.01.1991 al Ministerului Culturii.
— Consilier editorial, Dumitru Ioncică, cu atestatul reînnoit nr. 519/11.06.1992.
— Marcă înregistrată la OSIM cu certificatul R16229 din 18.05.1990, reînnoit în anul 2000 și în 2012.
— Editura este recunoscută de CNCSIS din anul 2004.

Profil și activitate:
Inițial, editura a fost profilată pe traduceri din literatura universală, beneficiind de colaborarea unor consilieri, traducători și oameni de cultură eminenți. Colecția PLUS a reprezentat un remarcabil succes editorial în primii ani de activitate, cu care editura a fost o prezență activă pe piața internă, la târgurile internaționale de carte de la București și Frankfurt.

În anul 1996, în urma unor disfuncții de piață, se produce o regândire a politicilor de distribuție și a tirajelor, precum și o restructurare a programelor editoriale. Următorii ani reprezintă eforturi de redresare economică. Are loc o reselectare a distribuitorilor pe criteriul unei maxime prudențe, iar tirajele sunt dimensionate în funcție de cerințele reale ale pieței.

Se produce, de asemenea, o reorientare a profilului editurii cu precădere către literatura științifică de sorginte și destinație universitară, în care scop au fost cooptate în colegiul redacțional personalități de notorietate din mediile universitare.

Începând cu 1999, iau ființă noi colecții: BM-Biblioteca de Marketing (până în prezent, aproape 50 titluri), TS-Turism Servicii (circa 25 titluri), MGM-Management, BB-Business, BEE-Business English Essentials, în cadrul cărora au apărut cărți care reprezintă certe repere ale cercetării științifice universitare, citând doar câteva: „Marketing”, „Cercetări de Marketing”, „Tratat, logistică, comportamentul consumatorului”, „Comunicare în marketing”, „Marketing social politic”, „Marketing turistic”, „Marketing internațional”, „Marketing et gestion de la relation client”, „Business to Business Marketing”, „Economia serviciilor”, „Economia turismului”, „Etica afacerilor în turism”, „Politici macroeconomice în turism”, „Economia comerțului intern și internațional”, „Practica managementului proiectelor”, „Strategisches Management”, „Strategische Instrumente fur Zentral und Osteuropa”, „Mastering English for Economics”, lista fiind total deschisă, cu mențiunea că aceste titluri au impact real atât asupra unui număr impresionant de absolvenți și specialiști, cât și asupra vieții economice și corporatiste. Unele titluri au primit în anii 2008 și 2011 Premiul I al Asociației Facultăților de Economie din România.

Răspunzând cerințelor specifice ale pieței, a fost inaugurată o colecție de Ghiduri de bună practică în domeniul siguranței alimentelor, care constituie instrumente indispensabile în funcționarea întreprinderilor cu profil alimentar din România. Un sector editorial în plină dezvoltare este reprezentat de lucrările de istorie și studii culturale (istorie veche și recentă, relații internaționale, filosofia culturii și a artei etc.). Am putea cita în acest sens lucrarea monumentală „Istoria Chinei și a civilizației chineze” de Ion Buzatu, „China. Tradiții și cultură”, de Su Shuyang, un clasic contemporan chinez, „Amurgul filozofilor” de G. Papini, „Romania – Member of the United Nations Security Council”, „Romania and the United Nations Development Programme” și „Romania at the United Nations General Assembly” toate scrise de Ion C. Popescu, diplomatul care a creat o trilogie despre ONU, o adevărată operă de cultură diplomatică și de istorie recentă.

Punctul forte al activității editoriale de la URANUS îl constituie colecția Marketing istoric inaugurată în anul 2013 pentru a demonstra prin izvoare istorice certe și calificate caracterul ancestral al neamului, limbii și spiritualității românești, precum și aportul formativ special pe care l-a avut în configurarea arhitecturii europene. Lucrări ca „Hyperboreii și zamolxismul” de Branislav Stefanoski, „Getica” de Iordanes, „Argumente pentru rescrierea istoriei europene” de Carlo Troya, „Cărțile geților” de Nicoló Zeno sau „Limba română. Nașterea și falsurile istorice” de Lucian Costi, ca și cărțile care există deja în portofoliul editurii, alcătuiesc repere cu valoare de tezaur în istoriografia română.

Cărțile editurii URANUS sunt prezente în peste 20 biblioteci universitare naționale și în aproape 25 de cataloage și biblioteci universitare străine din Europa, SUA sau Asia.

Un important vector de imagine și distribuție îl constituie site-ul editurii cu o existență de peste doisprezece ani, timp în care s-au înregistrat în baza de date a editurii câteva mii de clienți.

În cadrul editurii există un program de dezvoltare durabilă bazat pe diversificarea producției editoriale și a parteneriatelor, pe nediscriminare și protejarea resurselor.

Criterii de politică editorială și distribuție:
— Criteriul primordial este cel educațional. Materialele publicate cultivă încrederea în știință, cultură și în valorile acestora și încurajează creativitatea, munca și cercetarea.
— Exigență în selecționarea ofertelor de publicare sub aspect calitativ și al cerințelor pieței.
— Control redacțional riguros al materialelor componente ale cărții pe toate fazele procesului editorial, aplicarea consecventă a procedurilor de peer review și respectarea opiniilor corpului de referenți ai editurii.
— Drepturi de autor atractive și plătite la timp, stabilite prin contractul de editare.
— Rapiditatea procesului tipografic. Apariții la timp și în bune condiții.
— Tiraje adaptate la piață.
— Parteneriate cu autorii, tipografii și distribuitorii.

Distribuție strict controlată.

Categorii de produse:
— Istorie și studii culturale.
— Albume, eseuri, diverse.
— Biblioteca de Marketing.
— Turism Servicii.
— Biblioteca Management.
— Ghiduri de bune practici.
— Biblioteca BUSINESS.
— Business English Essentials.

Sigla Companiei:
Vizualizari:
Date Fiscale:
N.Reg.Com.: J40/3343/1991
CUI: 376057
Adresă: Str. Melinești nr. 7, București, sector 4, cod 040795
Categorie:
Articole despre această companie
Această companie încă nu are articole.

Recenziile/ review-urile joacă un rol important în modul în care utilizatorii isi aleg compania furnizoare astfel incat orice recenzie va fi publicata/ aprobata numai daca este pentru un furnizor care a achitat tariful de Companie Premium

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide