Cum îți poți deduce serviciile fără teamă de Fisc

Ca orice nouă reglementare legislativă, Codul fiscal bulversează activitatea firească a oricărei societăți, obligând administratorii la însuşirea unui set nou de reguli, într-un timp foarte scurt. O astfel de asimilare în ritm forţat se poate solda cu erori grave de înţelegere, interpretare şi aplicare a noilor reglementări, generând adevărate catastrofe financiare în bugetul firmei.

Avocat Dr. Constantin Neacșu –
Baroul București
Tel.: 0744244852

 

Serviciile primite de la furnizori constituie un subiect care sporește incertitudinea legată de aplicarea în practică a unei legislații extrem de schimbătoare. Pentru astfel de servicii, documentația care le însoțește este foarte importantă în cazul unui control din partea autorităților fiscale. În funcție de actele întocmite de firmă, inspectorii permit deductibilitatea, integrală sau parțială, a cheltuielilor ocazionate de achiziția acelor servicii. Dacă documentația este necorespunzătoare (lipsește, este greșit întocmită ori incompletă), angajații Fiscului veniți în control pot decide chiar că acele cheltuieli sunt nedeductibile în totalitate.

Cele mai dese greșeli constatate sunt următoarele:
1. Nu există o documentație privind prestarea serviciilor, iar în acest caz autoritățile consideră cheltuiala nedeductibilă. Soluția constă în realizarea contractelor și rapoartelor de activitate în care să se prezinte detaliat serviciile prestate, obiectivele atinse, fișe privind timpul alocat activităților prestate. Acțiunile întreprinse de către furnizor nu trebuie să fie generale, ci trebuie să fie cât mai detaliate.

2. Nu se facturează sumele trecute în contracte, iar inspectorii consideră cheltuială deductibilă doar sumele trecute în contract. Soluția ar putea fi aceea de a se încheia acte adiționale care vor ajusta prețul din contract.

Cheltuielile deductibile prevăzute în lege sunt următoarele:
– cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice;
– cheltuieli reglementate prin acte normative în vigoare (taxe de înscriere, cotizaţii şi contribuţii datorate către organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale);
– cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor.

Cheltuielile deductibile limitat, potrivit legii, cuprind printre altele:
– cheltuieli de protocol;
– ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru bolile grave şi incurabile, ajutoare pentru naştere, ajutoare pentru proteze, ajutoare pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament;
– cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor (creşe, grădiniţe, şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea).

Orice contribuabil care optează pentru a considera deductibile anumite cheltuieli trebuie să demonstreze că acestea sunt „efectuate în scopul realizării de venituri impozabile”. Totodată, „nu sunt deductibile cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte”.

Cu alte cuvinte, agentul economic are libertate deplină în a achiziţiona orice servicii consideră că sunt oportune la un moment dat, însă pentru că raportul juridic fiscal este un raport de drept public el se supune rigorilor reglementărilor citate şi, ca urmare, fiscul are dreptul de a aprecia dacă o anumită cheltuială este deductibilă sau nu.

Înalta Curte, în Decizia nr. 974/2014, reţine că potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal: “pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii trebuie să se îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui contract care să cuprindă date referitoare la prestatori, termene de execuţie, precizarea serviciilor prestate, precum şi tarifele percepute, respectiv valoarea totală a contractului, iar defalcarea cheltuielilor de această natură să se facă pe întreaga durata de desfăşurare a contractului sau pe durata realizării obiectului contractului; prestarea efectivă a serviciilor se justifică prin: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale corespunzătoare;
– contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin specificul activităţilor desfăşurate”.

De obicei, primele verificări pe care le face Fiscul în cazul serviciilor achiziționate de la furnizori se referă la scopul desfășurării activității, existența documentelor justificative și dacă furnizorii sunt activi sau au cod valid de TVA.

Redactia Afaceri Poligrafice

Adaugati un comentariu

Lasă un răspuns

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide