Declarația de beneficiar real – o formă fără fond

Până în luna octombrie, orice societate, fundație sau asociație trebuie să depună declarația privind beneficiarul real. Ne-am obișnuit deseori ca acţiunile de luptă împotriva fraudelor economice din România să fie pompieristice şi să vizeze soluţionări de moment. Rar am constatat ca strategia anti-evaziune să fi fost derulată în cadrul unui plan de luptă general, coerent, complet și pertinent.

Avocat Dr. Constantin Neacșu –
Baroul București
Tel.: 0744244852

 

Așa se face că am ajuns a observa mascarada impozitării profitului, care permite capitalului să externalizeze fără fiscalizare aproximativ 85% din profiturile efectiv realizate sau așa-numita „relaxare fiscală“, care aduce Statul român în incapacitate de investiții, în condițiile în care acesta nu are baza minimă constituită nici în infrastructură, nici în ocrotirea sănătății sau în educație.

O altă formă fără fond o constituie depunerea acestei declarații pe proprie răspundere, când este cât se poate de clar că este dificil de urmărit corectitudinea celor declarate.

Declarația de beneficiar real reprezintă un act pe proprie răspundere semnat și însușit de către reprezentantul legal al societății (în general, administratorul) și care trebuie să cuprindă următoarele informații:
• datele de identificare ale beneficiarilor reali;
• modalitățile în care se exercită controlul asupra societății.

Prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate. Conform legii, beneficiarul real al unei societăți este:
• cel care deține direct sau indirect 25% + unu din numărul acţiunilor/ părților sociale;
• cel care participă în capitalul unei firme într-un procent de peste 25%;
• cel care controlează direct sau prin alte mijloace activitatea respectivei societăți.

În România peste 95% dintre firme au ca beneficiar real asociați persoane fizice, conform actului constitutiv.
Prin urmare, beneficiarul real este după cum urmează:
• în cazul societăților – asociatul/asociații;
• în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ (adică în cazul ONG-urilor):
o asociații sau fondatorii;
o membrii în consiliul director;
o persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia.

Sancțiunile prevăzute de legea 101/2021 în cazul nedepunerii acestui act sunt următoarele:
• în cazul societăților:
o amendă între 5 000 și 10 000 lei sau chiar dizolvarea firmei pentru o declarație;
• În cazul asociațiilor și fundațiilor:
o amendă de la 200 la 2 500 lei sau chiar dizolvarea asociației sau fundației.

Societățile care au această obligație vor depune la Registrul Comerțului declarația, precum și copia actului de identitate al împuternicitului.

Firmele care trebuie să depună declarația anuală (pentru 2021) cu beneficiarii lor reali, până la 1 octombrie, pot folosi același formular și pentru a îndeplini o obligație mai veche. Mai precis este vorba despre firmele înființate înainte de 21 iulie 2019, care în prezent trebuie să depună declarația de beneficiar real la trei luni după terminarea stării de alertă (dacă n-au depus-o deja).

Concret, dincolo de reintroducerea recentă a declarației anuale privind beneficiarii reali (art. 56, alin. 4 din Legea 129/2019), pentru anul 2021 stabilindu-se termenul de depunere la 1 octombrie (în loc de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale), mai există un termen care trebuie respectat doar de firmele înființate înainte de 21 iulie 2019.

Declarația privind beneficiarii reali trebuie depusă:
• la înregistrarea unei firme la Registrul Comerțului;
• anual, în 15 zile de la aprobarea (nu de la depunerea) situațiilor fianciare pentru anul precedent; pentru 2021 însă avem termenul amânat pentru 1 octombrie;
• de fiecare dată când apar modificări privind beneficiarii reali, în termen de 15 zile de la data apariției modificărilor.

Așa cum reiese din OUG 43/2021, declarația anuală poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la ONRC prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii poștale și de curierat. Totodată, declarația poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune personal sau prin reprezentant (având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat).

Din 2022 însă, firmele care au depus deja o dată declarația de beneficiar real nu vor mai depune și apoi, decât dacă au intervenit modificări privind situația lor din punctul de vedere al beneficiarilor lor reali.

Redactia Afaceri Poligrafice

Adaugati un comentariu

Lasă un răspuns

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide