Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri

Urmare a procedurii lente de implementare a programului IMM Invest se pare că vor fi alocate, în sfârșit, o serie de fonduri nerambursabile pentru micii întreprinzători din România.

Avocat Dr. Constantin Neacșu –
Baroul București
Tel.: 0744244852

 

Ordonanța de urgență nr. 130/2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 705 din 6 august 2020 va face posibilă acordarea – prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 – unui sprijin financiar de 1 miliard de euro pentru IMM, PFA și alți operatori economici puternic afectați de pandemie. Actul normativ asigură temeiul juridic pentru modificarea POC în sensul stabilirii valorilor sumelor forfetare și are în vedere faptul că semnarea contractelor pentru acordarea ajutorului de stat are ca termen limită 31 decembrie 2020.

Concret, OUG nr. 130/2020 prevede trei mari forme de sprijin din fonduri externe nerambursabile:
a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
b) granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;
c) granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.

Microgranturile – cu o valoare de 2 000 euro – se acordă o singură dată sub formă de sumă forfetară și sunt destinate beneficiarilor:
a) întreprinderi mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu un contract individual de muncă la data de 31.12.2019;
b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în anumite domenii;
c) PFA dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020.

Suma forfetară de 2 000 euro se va utiliza pentru acoperirea anumitor tipuri de cheltuieli ce vor fi detaliate în Schema de ajutor de stat. Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate. Bugetul alocat pentru acordarea de microgranturi este în valoare totală de 100 milioane euro.

Granturile destinate capitalului de lucru vor avea valoarea cuprinsă între 2 000 și 150 000 euro, fondurile alocate fiind în valoare de 350 milioane euro.

Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește în tranșe, în funcție de cifra de afaceri aferentă anului 2019 şi reprezintă 15% din aceasta, nu mai puțin de 2 000 euro și nu mai mult de 150 000 euro, bugetul alocat fiind în valoare de 350 milioane euro. Valoarea granturilor nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat. Suma se va utiliza pentru acoperirea anumitor tipuri de cheltuieli ce vor fi detaliate în Schema de ajutor de stat.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Pentru acordarea granturilor destinate capitalului de lucru, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va elibera în perioada    01 august – 15 septembrie 2020, la cerere, certificate de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență.

Certificatul se eliberează în baza declarației pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat o diminuare a veniturilor sau încasărilor de minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată.

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50 000 euro și 200 000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550 000 000 euro.

Granturile pentru investiții nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Granturile se acordă IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:
• extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări servicii;
• realizarea de unități noi pentru capacitățile de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
• reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Redactia Afaceri Poligrafice

Adaugati un comentariu

Lasă un răspuns

Caută în tot websiteul

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SIGNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide