Gestionarea legală a conflictelor apărute între asociații unui S.R.L

Conflictele dintre asociați sunt asemănătoare conflictelor umane, având drept cauză interese divergente pe parcursul desfășurării activității comerciale.

Aceste conflicte organizaționale generează, în ultimă instanță, pierderi financiare importante unei companii: persoane cheie demisionează, productivitatea muncii scade atunci când persoane care nu se agreează sunt forțate să lucreze împreună sau când acțiunile unora sunt sabotate.

În constituirea și funcționarea societăților cu răspundere limitată, elementul affectio societatis este unul esențial. Acest element constă în voinţa (intenţia) comună a asociaţilor unei societăţi de a colabora de pe poziţii de egalitate juridică la realizarea unor beneficii comune în gestionarea societăţii. 

Ce se întâmplă în cazul în care, din diverse motive, acest element dispare? Singurele remedii juridice sunt fie cesiunea de bună voie a părților sociale ale unuia dintre asociați, fie excluderea unuia dintre asociați sau – cea mai radicală – dizolvarea societății.

Cesiunea de părți sociale 

În cazul apariției situațiilor conflictuale care nu pot fi rezolvate, scopul asociaților nu mai este unul comun și colaboarea nu mai poate fi continuată. Astfel dacă unul sau mai mulți asociați nu mai doresc să participe la conducerea societății, cea mai simplă modalitate de soluționare a situației este ieșirea din firmă prin cesiunea părților sociale. 

Avocat Dr. Constantin Neacșu - Baroul București Tel.: 0744244852
Avocat Dr. Constantin Neacșu –
Baroul București
Tel.: 0744244852

 

Acest transfer de proprietate se poate face către ceilalți asociați sau către terțe persoane, cu condiția ca ceilalți asociați să aprobe cesiunea prin hotărârea adunării generale a asociaților. Procedura înregistrării oricărei cesiuni la Registrul comerțului este simplă (mai ales între asociați) și vechii parteneri se pot despărți cât se poate de amiabil.

Excluderea asociatului din firmă

Excluderea reprezintă o măsură cu caracter excepțional care poate fi pronunțată doar prin hotărâre judecătorească. În cazul unei societăți cu răspundere limitată, excluderea asociatului poate fi realizată doar în două cazuri expres și limitativ prevăzute de Legea nr. 31/1990 și anume:

1. Asociatul care – pus în întârziere – nu aduce aportul la care s-a obligat și

2. Asociatul administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

Frauda în dauna societăţii este orice acţiune sau omisiune intenţionat săvârşită de către asociatul-administrator, care aduce prejudicii societăţii. Cu alte cuvinte, excluderea asociatului administrator din SRL este posibilă dacă se dovedește că în timpul mandatului asociatul administrator a încălcat cu vinovăție dispozițiile legale sau din actul constitutiv, ca de exemplu: neachitarea debitelor față de bugetul de stat, asumarea unor datorii care nu au legătură cu activitatea societății etc.

Dizolvarea

Potrivit art. 227 alin. (1) lit. e din Legea nr. 31/1990, societatea se poate dizolva „la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii”. Îndeplinirea acestor condiții se constată de către instanța de judecată, de la caz la caz.

Așa cum a constatat și Instanța supremă (prin Decizia 2617/2011), „Funcţionarea societăţii se realizează prin mecanismul adoptării de hotărâri în adunările generale, hotărâri care exprimă voinţa socială. Dacă activitatea de administrare a societăţii şi de adoptare a hotărârilor în adunările generale este blocată din cauza neînţelegerilor dintre asociaţi, apare evident că însăşi funcţionarea societăţii este astfel blocată, condiţia prevăzută de art. 227 lit. e) din Legea nr. 31/1990 fiind îndeplinită”.

 

Redactia Afaceri Poligrafice

Adaugati un comentariu

Lasă un răspuns

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide