Merită să renunțăm la regulamentul de ordine interioară și la fișa postului?

Microîntreprinderile cu până la nouă angajați vor putea ține evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu aceștia prin acord scris, iar specificarea atribuţiilor postului se va putea face atât verbal cât și în formă scrisă, la solicitarea angajatului.

Avocat Dr. Constantin Neacșu –
Baroul București
Tel.: 0744244852

 

Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern, care modifică și completează Legea nr. 53/2003, mai prevede eliminarea obligației microîntreprinderilor de a întocmi un regulament intern.

Aparent, cele 445 491 de microîntreprinderi ar avea de câștigat – în primă fază – prin reducerea sarcinilor administrative inutile, proces care poate sprijini potențialul de a menține locuri de muncă, mai ales în actualul context epidemiologic. Fişa postului, foaia de prezenţă şi regulamentul intern vor putea fi respectate verbal, cu obligativitatea existenţei acestora în scris doar dacă angajatul solicită acest lucru, tot în scris. Aşadar se elimină toate cele trei documente, iar acestea rămân valabile doar la solicitarea în scris a angajatului către angajator.

„Gura de oxigen” poate fi însă un cadou otrăvit pentru angajatori. Și aceasta deoarece regulile concrete privind disciplina muncii, abaterile disciplinare, sancțiunile aplicabile, regulile disciplinare cu privire la procedura de cercetare disciplinară, criteriile și procedurile de evaluare profesională vor fi doar cele prevăzute în cadrul contractului individual de muncă (adesea standard), fapt care va îngreuna constatarea abaterilor disciplinare și aplicarea sancțiunilor, cu excepția celor prevăzute expres de lege.

De asemenea, concedierea pentru necorespundere profesională va fi imposibilă, procedura prealabilă de evaluare fiind prevăzută exclusiv în regulamentul de ordine interioară sau în contractul colectiv de muncă. Cum multe microîntreprinderi nu au contract colectiv, vor fi legate de mâini în stabilirea procedurilor. Același lucru se întâlnește și în privința programului de lucru sau a verificării prealabile a aptitudinilor profesionale și personale ale celor care solicită angajarea.

Vom întâlni în viitorul apropiat litigii de muncă în care salariatul va susține în fața instanței faptul că și-a îndeplinit toate sarcinile pe care angajatorul i le-a stabilit verbal, doar că potrivit dispozițiilor art. 272 din Codul muncii, angajatorul este cel căruia îi revine sarcina probei, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare.

Departe de a fi niște „piedici legale”, fișa postului, alături de regulamentul intern, reprezintă unul dintre documentele cele mai flexibile în stabilirea, derularea și încetarea raporturilor de muncă. Aceste documente sunt purtătoarele autorității angajatorului, ca organizator al activității salariaților și pot fi instrumente extrem de eficiente care conduc la atingerea obiectivelor oricărei întreprinderi.

Eliminarea acestora va da prilejul înmulțirii peste măsură a conflictelor de muncă și a aglomerării completelor specializate din instanțele de judecată, ca să nu mai vorbim de nervii, energia și banii pierduți atât de angajat cât și de angajator.

Redactia Afaceri Poligrafice

Adaugati un comentariu

Lasă un răspuns

Vizualizari:

Companii promovate

Articole Asemanatoare

Anunturi recente

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide