Obligațiile angajatorilor în contextul infectării cu noul coronavirus

Subiectul atât de controversatului Covid-19 rămâne unul amplu dezbătut la nivel global, fiind în centrul atenţiei ca urmare a amplului impact social şi economic pe care îl generează

Avocat Dr. Constantin Neacșu –
Baroul București
Tel.: 0744244852

 

Ca regulă legislativă, angajatorii ar trebui să ia măsuri prin implementarea unor proceduri prin care să protejeze angajaţii de orice risc de îmbolnăvire, mai ales că sunt responsabili de sănătatea şi securitatea în muncă a angajaţilor, putând fi ţinuţi răspunzători pentru orice prejudiciu cauzat.

Pe lângă obligațiile existente în diverse norme legale (de a pune la dispoziţia salariaţilor, în mod gratuit, produse igienico-sanitare, de a efectua instructajul cu privire la măsurile de igienă şi de a pune la dispoziţie ultimele informaţii provenite din surse oficiale), angajatorii au de gestionat o serie de măsuri noi care vizează aspecte precum instruirea salariaților, adaptarea regulilor interne și documentelor ce țin de sănătatea și securitatea în muncă, obligația de a desemna un responsabil cu măsurarea temperaturii angajaților, dotarea cu anumite produse și echipamente de protecție.

Cel puțin pe perioada stării de alertă, Ordinul Ministrului muncii și Ministrului sănătății nr. 3577/831/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 403 din 16 mai 2020, impune inclusiv mediului privat următoarele măsuri:

• toți angajații care revin la munca de birou trebuie reinstruiți în domeniul securității și sănătății în muncă; reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-CoV-2 și se va desfășura în timpul programului normal de lucru al muncitorilor;

• administratorii stabilesc activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de specificul acestora și de resursele disponibile și implementează măsurile necesare pentru reluarea și/sau menținerea activității, în condițiile respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu – care poate rămâne o prioritate;

• afișarea la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate a regulilor de conduită obligatorie cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor pentru angajații și pentru terții care intră în incintă;

• se informează angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu SARS-CoV-2;

• precauții general valabile:

o distanța socială de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;
o igiena riguroasă a mânilor cu apă și săpun, timp de măcar 20 de secunde sau cu dezinfectanți, ori de câte ori e nevoie;
o evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/nedezinfectate;
o menținerea igienei respirației;
o limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de măcar 1,5 metri;

• în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta;

• se asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii SARS CoV-2;

• administratorii pot individualiza programul de lucru al angajaților (cu deosebire al angajaților din grupurile vulnerabile) care desfășoară activitatea în spațiu închis, astfel încât să se reducă – pe cât posibil, în funcție de natura și specificul activităților desfășurate – contactul direct dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru;

• asigurarea culoarelor speciale de acces în incintă și circulație pentru a se evita aglomerarea unor locuri;

• limitarea accesului la zonele comune și distanțarea socială în aceste zone;

• stabilirea unor reguli pentru evitarea situațiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane de persoane;

• desemnarea unui responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor ce intră în unitate; în același ordin, unde sunt prevăzute reguli privind angajații cu simptome de COVID-19 este indicată temperatura trecută de 37,3 grade Celsius, însă doar temperatura în sine nu este motiv pentru a nu permite accesul în incintă, iar ordinul precizează și cumularea cu alte simptome, o stare generală de rău;

• triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la începutul programului și ori de câte ori e nevoie;

• interzicerea accesului în unitate a persoanelor ce prezintă simptome de infectare cu COVID-19;

• amplasarea dozatoarelor cu dezinfectant;

• pentru cei care au program cu publicul vor fi necesare benzi de marcare a distanței recomandate de 1,5 metri;

• dezinfectarea măcar o dată pe săptămână a suprafețelor care sunt frecvent atinse de mai multe persoane;

• asigurarea în permanență a săpunului și dezinfectantului la grupurile sanitare, vestiare etc.;

• amenajarea spațiului de lucru pentru a se putea păstra distanțarea socială prin stabilirea unui număr fix de persoane ce pot lucra în aceeași cameră; montarea separatoarelor de plastic între birouri e o variantă.

Angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 grade C și/sau stare generală alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși la domiciliu sau la unitățile sanitare, în funcție de starea persoanei. În marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii. În cazul unui lucrător confirmat cu COVID – 19, angajatorul are obligația să informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. De asemenea, angajatorul are obligația să informeze lucrătorii cu privire la procedura de acordare a concediului medical în caz de carantină și izolare la domiciliu.

În respectarea principiului confidențialității, angajatorul nu are voie să dezvăluie identitatea celor afectați dacă nu are o justificare clară. Astfel, dacă angajatul său confirmat cu COVID-19 a luat contact cu ceilalți angajați la un anumit moment în perioada de câteva săptămâni anterioare testării pozitive sau a lucrat în aceeași perioadă de timp în spații în care și-au desfășurat activitatea și alți colegi, angajatorul poate și trebuie să informeze ceilalți angajați despre diagnosticul COVID-19.

Redactia Afaceri Poligrafice

Adaugati un comentariu

Lasă un răspuns

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide