Procedura eșalonării simplificate a datoriilor din criză

În vederea aplicării unor măsuri fiscale benefice pentru mediul de afaceri în contextul în care măsurile pentru combaterea pandemiei de COVID-19 au generat dificultăți de natură financiară, Guvernul României a prelungit mecanismul simplificat de eșalonare la plată prin emiterea O.U.G. 226/2020, apărută în Monitorul Oficial pe 31 decembrie 2020.

Avocat Dr. Constantin Neacșu –
Baroul București
Tel.: 0744244852

 

Deși, în prezent, Codul de procedură fiscală reglementează amplu eșalonarea la plată, prevederile noilor reglementări sunt semnificativ diferite față de cele anterioare, întrucât această facilitate se dorește a fi mai ușor de accesat, pentru a limita efectele negative generate de pandemie.

Așadar, noua procedură a eșalonării – derogatorie și mult simplificată față de cea anterioară – aduce o serie de beneficii contribuabililor care au acumulat obligații fiscale începând cu data de 16 martie 2020, însă cu anumite condiții: să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; să nu se regăsească în procedură de insolvență sau dizolvare; să aibă depuse toate declarațiile fiscale la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Eșalonarea simplificată poate fi accesată până pe 31 martie 2021 de către o persoană fizică sau juridică, în condițiile în care a acumulat datorii de la începutul pandemiei.

Solicitanții care optează pentru eșalonarea simplificată a datoriilor trebuie să achite o mică dobândă la stat (0,01% pentru fiecare zi de întârziere). Pe de altă parte, debitorii scapă de necesitatea constituirii de garanții.

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) să se depună o cerere (fie la registratura organului fiscal, fie prin poştă, cu o confirmare de primire ori prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual“), sub sancțiunea decăderii; la cerere se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
b) să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; în cazul în care la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
c) să nu fie în procedura falimentului;
d) să nu fie în dizolvare;
e) să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală; prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră a fi îndeplinită.

Cu toate că lucrurile par simple, alegerea acestei proceduri ori a altui mecanism pentru gestionarea datoriilor la stat (amnistia fiscală, eșalonarea din Codul de procedură fiscală sau restructurarea financiară) trebuie făcută cu prudență managerială și analiză contabilă temeinică, în funcție de situația specifică a fiecărui debitor.

O decizie în cunoștință de cauză trebuie să aibă în vedere în primul rând toate detaliile tehnice extrem de complicate ale acestor reglementări, împreună cu toate consecințele juridice pe care le implică, dar și o analiză a eforturilor economice și financiare pe care le presupune accesarea acestor facilități. În special ar trebui puse în balanță avantajele și dezavantajele pe care costul angrenării de resurse externe (dobânzi bancare/intragrup) le-ar putea genera pentru accesarea facilităților prin opoziție cu obligațiile fiscale principale și/sau accesorii după caz, eșalonate sau chiar anulate.

Aceasta înseamnă că în toate cazurile este necesară analizarea specifică a situației particulare a fiecărui contribuabil în parte și a tuturor combinațiilor posibile în diferitele ipoteze incidente pentru a determina care variantă este optimă.

Pe tărâm macroeconomic, prin măsurile de eșalonare deficitul public nu poate decât să crească, fără ca acest impact să fi fost prevăzut în nota de fundamentare a Ordonanței de eșalonare, pentru a se ocoli prevederile Legii Responsabilității Fiscal Bugetare care prevede că în acest caz este nevoie de opinia Consiliului Fiscal și măsuri de încadrare în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2020-2022.

Redactia Afaceri Poligrafice

Adaugati un comentariu

Lasă un răspuns

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide