Sfera limitata a clauzelor abuzive in contractele comerciale

Clauzele abuzive sunt prevederi contractuale care favorizeaza in mod semnificativ una dintre partile semnatare ale unui acord in detrimentul celeilalte parti, si care nu sunt clar si explicit negociate. Acestea sunt adesea ascunse sau greu de detectat pentru o persoana neavizata din punct de vedere juridic. Clauzele abuzive pot aparea in diverse tipuri de contracte, putand crea un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor

Av. Dr. C-tin Neacşu
(tel. de contact: 0744-244 852)

Ele pot duce la situatii in care una dintre parti este avantajata in mod inechitabil, iar cealalta parte este adusa in dezavantaj. Acest lucru poate avea consecinte financiare si legale grave pentru cei afectati.

Ca regula esentiala, orice clauza contractuala sau practica care se abate grav de la bunele practici comerciale si este contrara bunei-credinte si corectitudinii urmeaza a fi considerata abuziva si inechitabila pentru creditor.

Instantele de judecata din Romania sunt sufocate de dosare avand ca obiect cereri de anulare a unor clauze contractuale considerate abuzive, mai ales in domeniul protectiei consumatorului. Aceasta este urmarea incheierii unor raporturi juridice de putere, in cadrul carora profesionistul prezinta un avantaj economic si informational in relatia cu consumatorul.

Vorbim despre o clauza abuziva daca sunt indeplinite anumite conditii, respectiv:

  • lipsa de negociere;
  • dezechilibrul contractual;
  • incalcarea principiului bunei-credinte.

Regimul juridic in materia clauzelor abuzive este reglementat, la nivel national, prin intermediul a doua acte normative, respectiv Legea nr. 193/2000 si Legea nr. 72/2013; domeniul de aplicare al celor doua legi este diferit, dispozitiile primului act fiind incidente in raport de contractele de vanzare de bunuri si prestare de servicii incheiate intre profesionisti si consumatori, in timp ce dispozitiile actului din urma vizeaza obligatiile de plata a unor sume de bani care rezulta din contractele incheiate intre profesionisti, avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii.

Asadar, sfera clauzelor abuzive in contractele comerciale este destul de limitata.

Prin Legea nr. 72/2013 a fost transpusa Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale. Legea nr. 72/2013 se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre acestia si o autoritate contractanta, contractul avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii.

Legea se aplica exclusiv raporturilor dintre profesionistii care exploateaza o intreprindere cu scop lucrativ sau intre acestia si o autoritate contractanta. In sensul Legii, este considerata abuziva practica sau clauza contractuala prin care se stabileste in mod vadit inechitabil, in raport cu creditorul, termenul de plata, nivelul dobanzii pentru plata intarziata sau al daunelor-interese suplimentare.

Astfel, in sfera de incidenta a Legii nr. 72/2013, clauza/practica abuziva trebuie sa produca efecte asupra creditorului si sa vizeze exclusiv termenul de plata, nivelul dobanzii pentru plata intarziata sau al daunelor-interese suplimentare.

Potrivit art. 13 din Legea nr. 72/2013, instanta va putea determina caracterul abuziv al unei clauze sau al unei practici, tinand cont de toate circumstantele cauzei, in special de:

  1. a) abaterile grave de la practicile statornicite intre parti sau de la uzantele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;
  2. b) nerespectarea principiului bunei-credinte si a principiilor de diligenta in executarea obligatiilor;
  3. c) natura bunurilor sau serviciilor;
  4. d) neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plata sau de la rata dobanzii, potrivit prevederilor acestei legi;
  5. e) pozitia dominanta a cocontractantului in raport cu o intreprindere mica sau mijlocie.

 

Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absoluta, putand antrena si raspunderea patrimoniala pentru prejudiciile cauzate de clauzele si practicile abuzive, potrivit prevederilor legii.

Posibilitatea sanctionarii clauzelor abuzive existente in astfel de contracte incheiate intre diversi profesionisti este pe deplin justificata de necesitatea mentinerii unei discipline contractuale rezonabile, doar ca sfera juridica limitata a sanctionarii unor astfel de clauze incurajeaza dezechilibrele din economie.

 

Redactia Afaceri Poligrafice

Adaugati un comentariu

Lasă un răspuns

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide