Ștampilarea actelor – între obligație și opțiune

Ștampila a fost și pare a mai fi un obiect indispensabil firmelor, chiar dacă prin lege nu se mai prevede obligativitatea utilizării ei. Pentru oamenii de afaceri din alte țări este un obiect necunoscut, despre care află doar atunci când intră în contact cu parteneri din România.

Avocat Dr. Constantin Neacșu –
Baroul București
Tel.: 0744244852

 

Începând cu acest an, aplicarea ștampilei pe contractele depuse, emise sau încheiate în relația firmelor și persoanelor fizice autorizate cu instituțiile și autoritățile statului nu mai este necesară, potrivit art. VII din Ordonanța de urgență nr. 49/2017.

„Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice”, prevede ordonanța amintită.

Anterior, această dispoziție inclusă în Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 nu făcea nicio referire expresă la contracte sau la înscrisuri în relația firmelor și PFA-urilor cu entitățile statului. Totodată erau indicate doar declarațiile, cererile și celelalte documente depuse, nu și cele emise sau încheiate în relația cu entitățile statului, astfel că de-acum înainte vorbim practic de o extindere semnificativă a actelor ce nu mai trebuie ștampilate.

Pe deasupra s-a decis ca solicitarea ștampilării declarațiilor, cererilor, contractelor sau altor documente ori înscrisuri de către o persoană din cadrul instituțiilor sau autorităților publice să fie considerată abatere disciplinară.

Așadar, obiectul eliminării obligației de a aplica ștampila se referă la:
• declarațiile, cererile sau orice alte documente depuse la instituțiile sau autoritățile publice de către persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică
• documentele sau orice alte înscrisuri emise în relația dintre persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică.

Nu fac obiectul eliminării obligației de a aplica ștampila documentele emise de către persoanele juridice de drept public înfiinţate prin lege sau prin acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege.

Astfel, persoanele juridice înfiinţate prin lege specială, precum avocaţii, notarii, medicii, experţii contabili, nu intră în categoria subiecţilor cărora li se aplică eliminarea obligației de a aplica ștampila pe documente.

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică pot opta în continuare să utilizeze ştampila pe documentele pe care le emit, întrucât prevederea legislativă spune că acestea “nu au obligația de a aplica ștampila”. Aşadar, dispare obligaţia imperativă şi se naşte dreptul de a opta sau nu în a utiliza ştampila.

În concluzie, toate raporturile juridice care se nasc între agenţii economici sau între agenţii economici şi instituţiile/autorităţile statului pot purta numai semnătura reprezentantului legal al acestora sau numai semnătura persoanei autorizate pentru efectuarea tranzacţiei sau a operaţiunii, fără a mai exista obligativitatea aplicării ştampilei, aceasta fiind opțională.

Cât de valabilă este o factură neștampilată?
100% valabilă! Din punct de vedere fiscal și contabil nu există o normă sau o regulă care să oblige ștampilarea unui document.

Un act semnat are aceeași valabilitate cu unul semnat și ștampilat. Semnarea și ștampilarea facturii nu sunt obligatorii, fiind opționale.

Conform art. 319 alin. (20) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:
a) numărul de ordine
b) data emiterii
c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile
d) denumirea/numele, adresa și codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile
e) denumirea/numele și adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor
f) denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate
g) baza de impozitare a bunurilor și serviciilor
h) alte mențiuni.

Nicăieri nu este pomenită obligativitatea aplicării unei ștampile sau a unui sigiliu, trebuind doar să se asigure verificabilitatea între factură și livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

Redactia Afaceri Poligrafice

Adaugati un comentariu

Lasă un răspuns

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide