Valoarea legală a semnăturii electronice

În sistemul nostru de drept, marea majoritate a actelor juridice se încheie prin întocmirea unor înscrisuri preconstituite, având forma înscrisului sub semnătură privată. Conform doctrinei juridice, înscrisul sub formă privată nu cere o formă specială, în schimb este necesar ca semnătura celui care se obligă să fie olografă, manuscrisă, neputând fi dactilografiată sau litografiată ori înlocuită cu o parafă sau cu un sigiliu. Așadar semnătura manuscrisă conferă înscrisului care o conține valoarea unui înscris sub semnătură privată, având forța probantă a unui act autentic între cei care l-au semnat.

Avocat Dr. Constantin Neacșu –
Baroul București
Tel.: 0744244852

 

Trăim însă într-o lume din ce în ce mai tehnologizată, în care influența mediului digital este semnificativă, inclusiv la nivelul unor procese birocratice care odinioară durau mult și se desfășurau cu greutate. Internetul a transformat modul în care comunicăm, în care facem comerț, în care interacționăm cu administrația publică sau în care facem plăți. Aceste transformări au dus la apariția unor concepte noi precum guvernare electronică, plăți electronice, comerț electronic, avantajul acestor servicii fiind rapiditatea accesării lor, dar și faptul că se pot încheia acte la distanță fără a fi necesară prezența fizică a persoanei. Astfel, sintagma înscris a devenit și înscris în format electronic, iar semnătura a căpătat și ea o dimensiune electronică.

Semnătura electronică certifică faptul că documentul digital este realizat sau cel puțin asumat de către persoana care l-a semnat, iar conținutul documentului digital nu a suferit modificări din momentul semnării electronice.

Conform art. 5 din Legea 455/2001, „înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice este asimilat în ceea ce privește condițiile și efectele sale cu înscrisul sub semnătură privată”.

Semnătura electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare. Un document (fişier) este reprezentat drept o înşiruire de biți (1 şi 0, de exemplu 1101111011010111110001…01110), iar în urma aplicării semnăturii electronice el „se îmbogăţeşte” cu încă un şir de biți (alt şir compus din 1 şi 0).

Potrivit art. 7 din lege, în toate cazurile în care forma scrisă este cerută ca o condiție de validitate sau de probă a actului juridic respectiv, un înscris în formă electronică – semnat electronic – îndeplinește această condiție.

Pentru a avea valoare legală (în mod identic cu a unei semnături olografe) un document trebuie să conțină o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital calificat şi realizată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

Principalul avantaj al utilizării unei semnături electronice este simplificarea unor proceduri operaționale, semnătura fiind folosită pentru:
• depunerea declarațiilor fiscale la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
• raportările către Casele de Sănătate;
• semnarea electronică şi transmiterea documentelor cerute de autorităţile contractante din cadrul SEAP (Sistemului Electronic de Achiziţii Publice);
• semnarea facturilor electronice (operațiune diferită de scanare a unei facturi semnate olograf);
• semnarea electronică a unor documente cu implicații legale (contracte, somații, notificări) trimise unor parteneri sau utilizate între angajații unei companii;
• autentificarea în anumite sisteme informatice.

Avantajele care derivă din utilizarea acestui tip de semnătură sunt evidente, doar că internetul este vulnerabil la atacuri care ar putea compromite serios integritatea tranzacțiilor comerciale sau financiare și violarea corespondenței electronice. Semnătura digitală nu ne poate oferi siguranță deplină atunci când apelăm la o rețea de calculatoare pentru a comunica, lucra și interacționa. Dar până când – într-un viitor nu foarte îndepărtat – biometria, în interacțiune cu tehnologia informației, ar putea oferi cele mai sigure modalități de identificare electronică, certificatul digital – așa cum îl folosim astăzi – este un mare pas înainte.

Diferența dintre semnătura electronică și semnătura olografă în format electronic
Fişierul rezultat (un .pdf, .jpg, .gif, de exemplu) prin scanarea unei pagini semnate olografic (de mână) nu este considerat un document semnat electronic. Semnătura olografă inclusă ca imagine într-un document în format electronic nu oferă garanția că documentul a fost semnat la un anumit moment în timp și poate fi ușor „decupată” dintr-un fișier pentru a putea fi inserată în alt fișier. Semnătura electronică este corelată cu documentul digital pe care a fost aplicată, astfel că operațiunea de copiere de pe un fișier pe altul este inutilă.

Diferența dintre semnătura electronică și semnătura digitală
O semnătură digitală este o schemă matematică folosită pentru a demonstra autenticitatea mesajelor sau a documentelor digitale. O semnătură digitală validă oferă destinatarului o bază solidă pentru a crede că mesajul a fost creat de către un expeditor cunoscut (autentificare), a fi sigur că expeditorul nu poate nega că a trimis mesajul și că mesajul nu a fost modificat pe parcurs.

Semnăturile digitale sunt un element standard al celor mai multe suite de protocoale criptografice și sunt frecvent utilizate pentru distribuirea de programe software, tranzacții financiare, software pentru gestiunea contractelor, precum și în alte cazuri în care este important să se detecteze falsificarea sau manipularea datelor.

Semnăturile digitale sunt adesea utilizate pentru punerea în aplicare a semnăturilor electronice, un termen mai larg care se referă la orice date electronice care poartă intenția de semnătură, dar nu toate semnăturile electronice sunt semnături digitale.

Redactia Afaceri Poligrafice

Adaugati un comentariu

Lasă un răspuns

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide