Amenzile fiscale – o provocare continuă

Companiile, precum şi întreprinzătorii privaţi, se confruntă cu un mediu fiscal dificil pe plan global. Abordarea mai agresivă la nivel mondial din partea autorităţilor, cooperarea statelor în domeniul schimbului de informaţii şi concurenţa în colectarea veniturilor fiscale au dus la o frecvenţă şi amploare sporite ale controalelor fiscale, ale impozitelor suplimentare recalculate pentru întreprinzători şi ale litigiilor cu autorităţile fiscale. Deseori, în cadrul inspecțiilor fiscale sunt stabilite obligații fiscale suplimentare în sarcina contribuabililor, dar sunt aplicate şi amenzi contravenționale pentru neîndeplinirea unor obligații declarative sau de plată.

Avocat Dr. Constantin Neacșu –
Baroul București
Tel.: 0744244852

 

Baza legală pentru aplicarea amenzilor contravenționale în materie fiscală se regăsește în Titlul XI al Codului de procedură fiscală. De exemplu, potrivit Codului de procedură fiscală, reprezintă contravenție fapta de neîndeplinire la termen a obligațiilor declarative prevăzute de lege, fapta de nereținere de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă sau fapta de neraportare a aranjamentelor transfrontaliere. În plus, cuantumul amenzilor contravenționale nu este deloc neglijabil, el fiind situat între 1.000 lei și 100.000 lei.

Sancționarea contravențională în materie fiscală nu urmează un regim special, ci se supune acelorași reguli generale reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. Există însă și excepții: potrivit OUG 102/2022, termenul de prescripție al dreptului Fiscului de a aplica amenzi a fost extins la cinci ani, în loc de 6 luni. Dacă un contribuabil este notificat în scris să plătească amenda, atunci cursul prescripției se întrerupe, iar termenul de prescripție de 5 ani se calculează de la data ultimei notificări, nu de la data aplicării amenzii.

Prescrierea după cinci ani se aplică, însă numai faptelor săvârșite începând cu 30 iunie 2022. Pentru faptele săvârșite până la 29 iunie 2022, prescrierea intervine în șase luni de la faptă. Termenul de cinci ani de la faptă vizează strict amenzile din Codul de procedură fiscală. Pentru amenzile din Codul fiscal, prescrierea intervine mai departe după doar șase luni de la faptă.

Pentru a obține anularea unei amenzi pentru o faptă prescrisă – în 15 zile de la primirea procesului-verbal – contribuabilul trebuie să formuleze o acțiune la judecătoria competentă. Legea dispune că lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

În situaţia în care există o hotărâre judecătorească definitivă, organele fiscale competente în colectarea creanţelor fiscale procedează la executare, cu respectarea prevederilor art. 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. Procesele-verbale de contravenţie întocmite în condiţiile Legii nr. 203/2018 se arhivează la nivelul organului din care face parte agentul constatator, fără a mai fi transmise în format hârtie organelor fiscale competente.

Redactia Afaceri Poligrafice

Adaugati un comentariu

Lasă un răspuns

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide