Reținerea și neplata taxelor salariale a redevenit infracțiune

Prin art. XXIX din OUG nr. 130/2021, reținerea și neplata în maximum 60 de zile de la scadență a taxelor salariale este, din nou, pedepsită penal. Măsura vizează taxele salariale datorate de angajat (pe care le plătește efectiv angajatorul), mai puțin contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată exclusiv de angajator și care se plătește în plus față de salariul brut.

Avocat Dr. Constantin Neacșu –
Baroul București
Tel.: 0744244852

„Reţinerea” sumelor constând în impozite şi/sau contribuţii cu reţinere la sursă trebuie să fie reală, să existe o acţiune efectivă de colectare a acestora, nu doar consemnări în actele contabile cu privire la respectivele sume datorate. Așadar, dacă un angajator nu este, în mod efectiv, din diferite motive obiective, în posesia sumelor de bani constând în impozitele şi/sau contribuţiile cu reţinere la sursă, nu putem vorbi de existența infracţiunii.

Guvernul a stabilit expres impozitele şi contribuţiile în privinţa cărora poate fi reţinută infracţiunea, făcând trimitere inclusiv la prevederile aferente din Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal. Concret, infracţiunea se va putea reţine raportat la următoarele categorii de impozite şi contribuţii:

• impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română;
• impozitul pentru veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă;
• impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală;
• impozit pe venitul din salarii şi asimilate salariilor;
• impozitul pe veniturile din arendă;
• impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi;
• impozitul pe veniturile impozabile obţinute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii;
• impozit pe veniturile sub formă de dividende;
• impozitul pe veniturile din pensii;
• impozitul pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc;
• impozitul pe veniturile din alte surse;
• impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
• impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică sau entitate – asociere fără personalitate juridică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările şi completările ulterioare;
• impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare;
• contribuţia de asigurări sociale;
• contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
• impozitul cu reţinere la sursă pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
• impozitul datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
• contribuţia la Fondul pentru mediu.

Pedeapsa pe care o riscă angajatorii este închisoarea de la 1 la 5 ani sau amenda penală. Dacă prejudiciul este acoperit integral, iar valoarea lui nu depăşeşte 50 000 euro, judecătorul va fi obligat să aplice pedeapsa amenzii. Dacă prejudiciul este de până în 100 000 euro şi este acoperit integral, judecătorul poate opta pentru aplicarea pedepsei amenzii, nefiind însă obligat. Iar dacă prejudiciul este de până în 100 000 euro şi acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, este acoperit integral, fapta nu se mai pedepseşte.

Redactia Afaceri Poligrafice

Adaugati un comentariu

Lasă un răspuns

Search this website Type then hit enter to search

Caută în tot websiteul

Mai multe...

Generic selectors
Potrivire exactă
Caută doar în titlu
Caută doar în conținut
Post Type Selectors
ANUNȚURI
COMPANII
EVENIMENTE
Filtrează după categorii
ALTE MODALITATI DE IMPRIMARE & INSCRIPTIONARE
CREATIE & EDITARE & WEB DESIGN
DIVERSE
FINISARE
INTELIGENTA ARTIFICIALA
MARKETING
OPORTUNITATI IN DOMENIU
PACKAGING
POVESTI DE SUCCES
PRODUCTIE PUBLICITARA & SEMNALISTICA & PROMOTIONALE
TIPAR DIGITAL
TIPAR OFFSET
Inchide